Categoriau - Categories

PayPal

Dawnsio gyda Dementia - Fy Mhrofiad o Fyw'n Bositif gyda Dementia Maximize

Dawnsio gyda Dementia - Fy Mhrofiad o Fyw'n Bositif gyda Dementia

Awdur: Christine Bryden

Cyfieithydd: Eleanor Reynolds,

Clawr Meddal: 192 tudalen

More details

9781912261819

Mewn stoc

£ 14.99

On sale

Cafodd Christine Bryden ddiagnosis o glefyd Alzheimer pan oedd yn 46 oed. Dyma hanes ei phrofiad hi o fyw gyda dementia, drwy archwilio effeithiau problemau'r cof, colli annibyniaeth, anawsterau cyfathrebu a'r blinder o ymdopi â thasgau syml ei bywyd. Addasiad Cymraeg gan Eleanor Reynolds o Dancing with Dementia.

Christine Bryden received an Alzheimer diagnosis when she was 46 years old. This is the story of her experiences of living with dementiad, by exploring the effects of memeory problems, losing independence, communication difficulties and the weariness of coping with simple life tasks. A Welsh translation be Eleanor Reynolds of Dancing with Dementia.