Categoriau

Cylchlythyr

Chwedl a Chân Maximize

Chwedl a Chân

Awdur: Dylan Adams

Golygydd: Fflur Pughe

Cyfieithydd: Elin Meek,

Cymysg

More details

9781845214111

Argaeledd Mewn stoc

£ 20.00

On sale Ar werth!

Pecyn gwreiddiol i gefnogi cerddoriaeth ar gyfer disgyblion 5 i 11 oed, yng nghyd-destun straeon gwerin Cymreig. Ymhob pecyn, ceir llyfr athrawon sy'n cynnwys 10 o straeon gwerin Cymreig â lluniau, llyfr caneuon a CDau sain. Pecyn cynhwysfawr, llawn hwyl i gadw disgyblion yn brysur am wythnosau!

An original pack to support music for 5-11 year old pupils, in the context of Welsh folk stories. In each pack, the following are included: a teachers book that includes 10 Welsh folk stories with attractive illustrations, a song book, and audio CDs. A comprehensive, fun pack to keep pupils busy for weeks!
  • Iaith Cymraeg
  • Oedran 9 i 11