Categoriau - Categories

PayPal

Y Beibl Ar... Roi a Chyfrannu Maximize

Y Beibl Ar... Roi a Chyfrannu

Awdur: Arwel E Jones

Clawr Meddal: 56 tudalen

More details

9781859949207

Mewn stoc

£ 3.99

On sale

Yn y llyfryn hwn, mae Arwel E Jones yn cychwyn trafodaeth ar bwnc sydd, fel arfer, yn cael ei osgoi ymysg Cristnogion. Mae rhoi at waith yr Arglwydd yn fater ymarferol ac ysbrydol gan fod ein defnydd o arian a'n parodrwydd i roi yn dweud cyfrolau am gyflwr ein calonnau a'n eneidiau.

In this booklet, Arwel E Jones opens the discussion on a subject Christians usually avoid. Contributing to the work of the Lord is a practical and spiritual matter as our use of money and our willingness to give speaks volumes about the state of our hearts and souls.