Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020 Maximize

Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020

Clawr Meddal: 100 tudalen

More details

9781845277833

Mewn stoc

£ 7.00

On sale

Cynnyrch Eisteddfod AmGen 2020, yn adleisio'r cyfansoddiadau eisteddfodol blynyddol. Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw arlein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau i lenwi bwlch yn ystod y cyfnod cloi oherwydd y pandemig a gafwyd yn 2020.

A volume comprising the compositions of the 2020 AmGen National Eisteddfod, reflecting the annual festival's compositions. AmGen is a new digital project bringing the Eisteddfod alive online, on social media and the press, aimed at filling the void during the lockdown period due to the 2020 pandemic.