Categoriau

Cylchlythyr

GAIR YN GYMORTH - LLAWLYFR I DDARPAR ATHRAWON CYFRWNG CYMRAEG Maximize

GAIR YN GYMORTH - LLAWLYFR I DDARPAR ATHRAWON CYFRWNG CYMRAEG

GOLYGYDD: MANON WYN SIÔN

DYLUNYDD: OWAIN HAMMONDS,

CLAWR MEDDAL: 80 TUDALEN

More details

9781845215415

Argaeledd Mewn stoc

£ 5.00

On sale Ar werth!

Canllaw amhrisiadwy i athrawon, a fydd yn sicrhau bod ganddynt y sgiliau ieithyddol priodol i gyflwyno eu pynciau unigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd Gair yn Gymorth yn adnodd hylaw ac ymarferol i hyfforddeion ac athrawon profiadol fel ei gilydd, wrth iddynt arfogi disgyblion ag adnoddau ieithyddol.

An invaluable guidebook to provide teachers with the necessary language skills to present their individual subjects through the medium of Welsh. Gair yn Gymorth is a handy, practical resource for both trainee and experienced teachers as they aim to make pupils aware of the different requirements of the various styles of writing.
  • Iaith Cymraeg
  • Oedran Arddegau