Categoriau - Categories

PayPal

Weatherman Walking - Welsh Coast, The Maximize

Weatherman Walking - Welsh Coast, The

Awdur: Derek Brockway, Julia Foot

Clawr Meddal: 160 tudalen

More details

9781912631216

Mewn stoc

£ 9.99

Casgliad o 15 taith gerdded (4-9 milltir o hyd) ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yr ymgymerodd Derek Brockway â hwy yn ystod ei 12fed cyfres 'Weatherman Walking', ac a ddarlledwyd gan y BBC yn ystod gwanwyn 2019. Mae pob taith yn cynnwys map, cyfarwyddiadau, ffotograffau hardd o'r golygfeydd a gwybodaeth ddifyr am fannau o ddiddordeb a nodweddion arbennig ar hyd y daith.

15 guided walks (4-9 miles each) along the Wales Coast Path, as undertaken by Derek in the 12th series of 'Weatherman Walking', broadcast by the BBC in spring 2019. Each walk includes route map, directions, beautiful photographs of the views, interesting information about landmarks and features of note on each walk.