Categoriau - Categories

PayPal

DVD 4 Beibl Bach Stori Duw Maximize

DVD 4 Beibl Bach Stori Duw

Awdur: Sally Lloyd-Jones

Meddalwedd

More details

9781859947715

Mewn stoc

£ 5.99

On sale

Ail DVD yn cyflwyno 11 stori o'r Testament Newydd, wedi eu hanimeiddio, yn cynnwys hanesion am Sacheus, y Mab Afradlon, Eneinio traed Iesu, Y Swper Olaf, Gethsemane a'r Croeshoeliad, yr Atgyfodiad, yr Esgyniad a'r Pentecost, Tröedigaeth Paul a rhan o Lyfr y Datguddiad.

A second DVD presenting 11 animated stories from the New Testament comprising stories about Saccheus, the Prodigal Son, Annointing Jesus's Feet, the Last Supper, Gethsemane and the Crucifixtion, the Resurrection, Ascension and Pentecost, Paul's conversion and part of the Book of Revelation.