Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales Maximize

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales

Clawr Meddal: 368 tudalen

More details

9781999686147

Mewn stoc

£ 10.00

On sale

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Foundation level. South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.