Categoriau

Cylchlythyr

100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh Maximize

100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

Cyfieithydd: Glyn a Gill Saunders Jones,

Clawr Caled: 14 tudalen

More details

9781912261109

Argaeledd Mewn stoc

£ 7.99

On sale Ar werth!

Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysylltiedig â bwyd, y cartref, dillad, lliwiau, teganau, anifeiliaid fferm a.y.y.b. Mae'r geiriau Cymraeg a Saesneg o dan bob llun, a fydd o gymorth i rieni sy'n dymuno dysgu Cymraeg gyda'u plant. Dyma eiriadur syml, delfrydol i blant bach.

A colourful, attractive board book comprising the first 100 words in Welsh. There are 14 pages with 9 pictures on each page with words related to food, the home, clothes, pictures, colours, farm animals etc. The Welsh and English words are written underneath each picture, which will assist parents wishing to learn Welsh with their children. A simple dictionary for young children.
  • Iaith Dwyieithog
  • Oedran 4 a iau