Categoriau - Categories

PayPal

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Gyfraith/Health and Social Care and the Law Maximize

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Gyfraith/Health and Social Care and the Law

AWDUR: ELEN EVANS

GOLYGYDD: LYNWEN REES JONES

CLAWR MEDDAL: 160 TUDALEN

More details

9781845215392

Mewn stoc

£ 6.99

On sale

Canllaw dwyieithog i fyfyrwyr ar ddeddfwriaeth yn ymwneud â iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n cynnig trosolwg o gefndir deddfwriaeth berthnasol, ac yn tynnu sylw at y ffeithiau allweddol sydd angen eu cofio. Mae'n cynnwys amrywiaeth o astudiaethau achos a senarios i annog meddwl a thrafod gwybodus. Diweddariad o gyfrol UWIC a gyhoeddwyd yn 2008.

A bilingual guide for students about legislation related to health and social care. It contains an overview of the background of relevant legislation, and draws attention to the key facts that need to be remembered. It presents a number of case studies and scenarios to encourage thinking and knowledgeable discussion.