Categoriau - Categories

PayPal

Bachu Iaith Maximize

Bachu Iaith

Awdur: Bethan Clement, Lowri Lloyd

Arall: 46 tudalen

More details

9781908395245

Mewn stoc

£ 4.99

On sale

Mae Bachu Iaith yn cynnig prif elfennau gramadegol yr iaith ar fachyn hylaw, hawdd ei gario o le i le. Mae'r elfennau wedi eu grwpio fesul lliw i'r penodau canlynol: iaith bob dydd; ffurfiau berfol mwyaf aml eu defnydd; gorffennol cryno'r berfau afreolaidd; arddodiad; ffurfiau berfol llai aml eu defnydd; treigladau.Bachu Iaith contains some of the main grammar elements of the Welsh language and it is all on an easy hook that you can carry around with you. The features of the language have been colour coded: every-day language; the most common verbs and how to use them; the brief past of irregular verbs; prepositions; verbs which are not commonly used and useful mutations of letters.