Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 239 Lake Vyrnwy/Llyn Efyrnwy & Llanfyllin Maximize

O.S. Explorer 239 Lake Vyrnwy/Llyn Efyrnwy & Llanfyllin

9780319244326

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llyn Efyrnwy a Llanfyllin. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Lake Vyrnwy and Llanfyllin areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.