Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Landranger 124 Porthmadog and Dolgellau / Porthmadog a Dolgellau Maximize

O.S. Landranger 124 Porthmadog and Dolgellau / Porthmadog a Dolgellau

9780319262221

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map OS Landranger graddfa 1:50 000 (2 cm i'r cilomedr) addas ar gyfer ymweliad undydd neu wyliau byr yn ardaloedd Porthmadog a Dolgellau, yn cynnwys gwybodaeth i ymwelwyr am lwybrau hawliau tramwy, mannau o ddiddordeb, llefydd picnic a mannau gwersylla, gyda rhai manylion yn Ffrangeg ac Almaeneg. Nawr â fersiwn digidol i'w lawrlwytho i'ch ffôn.

The perfect 1:50 000 (2 cm to 1 km) scale OS Landranger Map for a day visit or short break in the Porthmadog and Dolgellau areas, comprising information for tourists about rights of way, places of interest, picnic areas and camp sites, with some details in French and German. Now includes mobile download.