Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Landranger 145 Cardigan and Mynydd Preseli/Aberteifi a Mynydd Preseli Maximize

O.S. Landranger 145 Cardigan and Mynydd Preseli/Aberteifi a Mynydd Preseli

9780319262436

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Landranger Arolwg Ordnans yn cynnwys ardal Aberteifi a Mynydd Presli, gan gynnwys Meidrim, Trefdraeth, Ceinewydd a Chastellnewydd Emlyn. Graddfa 1:50,000. 2cm i 1km - 1.25 modfedd i 1 filltir. Nawr â fersiwn digidol i'w lawrlwytho i'ch ffôn.

Ordnance Survey Landranger map covering the Cardigan and Preseli region, including Meidrim, Newport, New Quay and Newcastle Emlyn. 1:50,000 scale. 2cm to 1km - 1.25 inches to 1 mile. Now includes mobile download.