Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Cyfres Rwdlan:7. Diwrnod Golchi (CD-ROM) Maximize

Cyfres Rwdlan:7. Diwrnod Golchi (CD-ROM)

Awdur: Angharad Tomos

Meddalwedd

More details

9780862437398

Mewn stoc

£ 14.95

CD difyr aml-gyfrwng wedi ei seilio ar y llyfr Diwrnod Golchi gan awdur poblogaidd, yn cynnwys darlleniad o'r stori yn adrodd hanes helyntion trigolion Gwlad y Rwla ar ddiwrnod golchi, caneuon a gêmau amrywiol, ynghyd â gweithgareddau hwyliog i hybu llythrennedd a rhifedd i blant 3-5 oed.

An entertaining multi-media CD based on the book Diwrnod Golchi by a popular author comprising a reading of the story accounting the antics of the inhabitants of Gwlad y Rwla on washday, a variety of songs and games, together with fun activities to promote literacy and numeracy skills for children aged 3-5 years.