Categoriau - Categories

PayPal

Byd yn eich Poced, Y Maximize

Byd yn eich Poced, Y

Awdur: Gwenith Hughes

Dylunydd: Philip Prendergast,

Clawr Meddal: 64 tudalen

More details

9781855968011

Mewn stoc

£ 3.99

On sale

Yng Nghymru, rydym yn defnyddio wyth gwaith mwy o ddŵr nag sydd ei angen arnom, a bydd ein sbwriel yn llenwi Stadiwm y Mileniwm hyd at y to bob ugain diwrnod. Mae'r gyfrol hon yn dadlennu'r ffeithiau am y sefyllfa bresennol, yn ogystal â chynnig newidiadau ymarferol syml y gall pob un ohonom eu gwneud i wella'r sefyllfa.

In Wales, we use eight times more water than we need, and our rubbish could fill the Millenium Stadium to the roof every twenty days. This pocket-sized book reveals the present situation, but also offers simple and practical changes which all of us could do to improve the situation.