Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Iechyd a Lles Emosiynol Adnoddau Tiwtoriaid ac Athrawon (DVD) Maximize

Iechyd a Lles Emosiynol Adnoddau Tiwtoriaid ac Athrawon (DVD)

Awdur: Tina Rae

CD

More details

9781909666122

Mewn stoc

£ 14.95

On sale

CD ar gyfer tiwtoriaid yn cynnwys deunydd ategol i'r gyfrol Iechyd a Lles Emosiynol (ISBN 9781909666108) sy'n defnyddio dull seiliedig ar sgiliau i hyrwyddo datblygiad sgiliau personol a chymdeithasol mewn dysgwyr. Mae'n darparu gweithgareddau dysgu gweithredol sy'n helpu i ddatblygu hunan-barch a hunan-ymwybyddiaeth y disgyblion.A CD for tutors comprising of supporting materials to the book Iechyd a Lles Emosiynol (ISBN 9781909666108) which uses a skills based approach to promoting personal and social skills development in learners. It provides active learning activities which help to develop pupils self-esteem and self-awareness.