Categoriau - Categories

PayPal

Plentyn Bach, Y - Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod Cynnar Maximize

Plentyn Bach, Y - Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod Cynnar

Golygydd: Siân Wyn Siencyn

Clawr Meddal: 192 tudalen

More details

9780956007902

Mewn stoc

£ 12.95

On sale

Nid peth newydd yw diddordeb oedolion mewn dysgu plant ifainc. Mae plant a phlentyndod fel petai'n fyd arall, ac erbyn hyn, mae astudio plentyndod cynnar yn faes academaidd ar ei ben ei hun. Cyfrol newydd yn y maes hwnnw lle nad oes fawr o gyhoeddi Cymraeg wedi bod ynddo o'r blaen yw'r gyfrol hon.Adults teaching young children is not an unfamiliar interest. Children and childhood are a different world, and by now, studying early childhood is an academic field on its own. This volume is a much-needed Welsh-language contribution to that field.