Categoriau - Categories

PayPal

Cyflwyniad i Hamdden a Thwristiaeth Maximize

Cyflwyniad i Hamdden a Thwristiaeth

Awdur: Antoinette Hughes, Amanda Davies, Robert Morris, Jeffrey Williams-Jones

Clawr Meddal: 219 tudalen

More details

9781898817390

Mewn stoc

£ 15.95

On sale

Llyfr adnodd gwerthfawr ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau CGCC (GNVQ) a DCU (HND) mewn Hamdden a Thwristiaeth, yn cynnwys gwybodaeth am y diwydiant, marchnata a hyrwyddo cynnyrch, gwasanaeth i gwsmeriaid, cynnal digwyddiad a'i werthuso, tasgau ac aseiniadau. Dros 40 o ffotograffau a lluniau du-a-gwyn.

A valuable resource book for students of GNVQ and HND courses in Leisure and Tourism, comprising information about the industry, marketing and promoting goods, customer services, organising and evaluating an event, tasks and assignments. Over 40 black-and- white photographs and illustrations.