Categoriau - Categories

PayPal

Developing the Skills of the A Level Historian Maximize

Developing the Skills of the A Level Historian

Awdur: R. Paul Evans

Golygydd: Lynwen Rees Jones

Dylunydd: Chris Saunderson,

Clawr Meddal: 112 tudalen

More details

9781845213152

Mewn stoc

£ 5.00

Arweinlyfr i gefnogi myfyrwyr sydd yn astudio ar gyfer y cymhwyster Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch newydd mewn Hanes. Nid gwerslyfr yw hwn ac nid yw'n bwnc-benodol, yn hytrach mae'n canolbwyntio ar y sgiliau a'r cymwyseddau sy'n gyffredin i bob opsiwn yn y fanyleb newydd, ac mae'n addas ar gyfer pob bwrdd arholi. Mae fersiwn Cymraeg ar gael hefyd (9781845213145).

This is a guidebook to support students who are studying for the new Advanced Level and Advanced Subsidiary Level qualification in History. This is not a text book and is not subject-specific, but focuses on the skills and competencies which are common to all the options in the new specification and can be used for all examination boards. A Welsh version is also available.