Categoriau - Categories

PayPal

Buzzbod Series: Wandering Through Wales Maximize

Buzzbod Series: Wandering Through Wales

Awdur: Menna Beaufort Jones, Gwenfron Hughes

Golygydd: Fflur Aneira Davies, Delyth Ifan

Cyfieithydd: Elin Meek,

Dylunydd: Anne Lloyd Cooper,

Cymysg

More details

9781845215347

Mewn stoc

£ 50.00

On sale

Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i blant 5-7 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Ceir 5 pecyn (5 thema) yng Nghyfres y Gwybodyn. Ymhob pecyn, ceir 36 llyfr darllen, 6 llyfr oedolyn, CD a chanllaw cyffredinol.

A series of factual books that offer 5-7 year olds the opportunity to share and enjoy reading together. There are 5 packs (5 themes) in the Buzzbod Series. Each pack contains 36 reading books, 6 adult's books, a CD and a general guide.