Categoriau - Categories

PayPal

How We Used to Work: Coal and Slate Maximize

How We Used to Work: Coal and Slate

Awdur: John Evans

Dylunydd: Clive Spong,

Clawr Meddal: 16 tudalen

More details

9781855968585

Mewn stoc

£ 14.99

On sale

Llyfr mewn cyfres i'w defnyddio gan athrawon disgyblion y blynyddoedd cynnar. Mae'r cynnwys wedi'i lunio'n benodol fel ei fod yn diwallu gofynion rhaglen astudio Hanes yng Nghyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol. Cyflwynir hanes pob diwydiant gan storïwr cyfoes, sy'n rhoi naratif syml er mwyn helpu plant i adnabod y newidiadau dros gyfnod.A title in a series designed for use by teachers of early years pupils. The content of the books are specifically tailored to meet the current requirements of the National Curriculum History Key Stage 1 programme of study in Wales. The story of each industry is told by a contemporary narrator who provides a simple narrative to help children recognise changes over time.