Categoriau - Categories

PayPal

Taith Iaith 2: Llyfr Gweithgareddau Maximize

Taith Iaith 2: Llyfr Gweithgareddau

Awdur: Non ap Emlyn, Elen Roberts, Tina Thomas, Lisa Williams

Golygydd: Non ap Emlyn

Dylunydd: Andrew Gaunt, Enfys Jenkins

Clawr Meddal: 76 tudalen

More details

9781856448772

Mewn stoc

£ 3.99

On sale

Llyfr gweithgareddau yn cynnwys ymarferion diddorol i gadarnhau a datblygu iaith, i'w defnyddio gyda llyfr cwrs, cryno-ddisg a gwefan Taith Iaith 2 er mwyn hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg ymhlith disgyblion CA3.

A useful activity book presenting valuable exercises to reinforce and develop language skills, to be used in conjunction with the Taith Iaith 2 course book, CD and website to promote the use of the Welsh language among KS3 pupils.