Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Blynyddoedd Gweriniaeth Weimar a'r Drydedd Reich Maximize

Blynyddoedd Gweriniaeth Weimar a'r Drydedd Reich

Awdur: David Evans, Jane Jenkins

Cyfieithydd: Eirlys Roberts,

Clawr Meddal: 460 tudalen

More details

9781856448871

Mewn stoc

£ 16.99

On sale

Addasiad Cymraeg o werslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â hanes yr Almaen o ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf hyd at gwymp y Drydedd Reich; yn cynnwys adrannau o ymarferion graddedig a chyngor ar ateb cwestiynau. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr Safon Uwch sy'n astudio'r cyfnod fel pwnc arholiad.

A Welsh adaptation of an useful textbook exploring German history from the end of World War I to the fall of the Third Reich; includes progressive exercise sections and advice on tackling structured, essay and source questions. An essential volume for every A Level student studying this period as an exam topic.