Categoriau - Categories

PayPal

Two Faces Maximize

Two Faces

Awdur: Manon Steffan Ros

Golygydd: Cathryn Gwynn

Dylunydd: Sian E Evans, Gwenno Henley

Clawr Meddal: 88 tudalen

More details

9781783900848

Mewn stoc

£ 4.99

On sale

Drama sy'n archwilio ein defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain - hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd o ffrindiau. Ond beth yw perthynas y we gyda bywyd go iawn? A ydy pawb yn dweud celwyddau ar y we, a beth sy'n digwydd pan fo celwydd golau'n troi'n dwyll peryglus?

A drama that explores our use of social media. The internet provides us with an opportunity to make the best of ourselves - pretty selfies, smart remarks and thousands of friends. But what is the relationship between web and real life? Is everyone telling lies on the web, and what happens when those lies turn to dangerous deceptions?