Categoriau - Categories

PayPal

8@20 (Plygell Curiad) Maximize

8@20 (Plygell Curiad)

Awdur: Tony Biggin

Cymysg: 88 tudalen

More details

9781897664520

Mewn stoc

£ 20.08

On sale

Pecyn adnodd dwyieithog o wyth uned o waith ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 sy'n astudio Cerddoriaeth, yn ymdrin â cherddoriaeth wyth cyfansoddwr Cymreig o'r 20fed ganrif, yn cynnwys llawlyfr athrawon, nodiadau bywgraffyddol, sgorau llawn (lleisiol / offerynnol), cryno-ddisg a ffeil MIDI yn cynnwys deunydd ar gyfer gweithgareddau dosbarth pellach.

A bilingual resource pack of eight units of work for Key Stage 3 Music students, dealing with the music of eight 20th century Welsh composers, comprising a teachers' handbook, biographical notes, full orchestral and vocal scores, a compact disc and MIDI file which includes material relating to further classroom activities.