Categoriau - Categories

PayPal

Taro Nodyn Maximize

Taro Nodyn

Awdur: Brenda Flanagan

Cyfieithydd: Linda Lockley,

Cymysg: 79 tudalen

More details

9781897664667

Mewn stoc

£ 20.00

On sale

Pymtheg o brojectau yn ymdrin â cherddoriaeth greadigol, addasiad o Sounds Creative, sef cymhorthion dysgu i athrawon Cyfnodau Allweddol 1 a 2, sy'n dymuno ysgogi gweithgareddau cyfansoddi, perfformio a gwerthfawrogi cerddoriaeth o fewn yr ystafell ddosbarth. Cynhwysir cryno-ddisg o'r gerddoriaeth. (ACCAC)

A Welsh adaptation of Sounds Creative, namely fifteen teaching aid projects dealing with creative music, for Key Stage 1 and 2 teachers, who wish to encourage music compositions, performance and appreciation in the classroom. A CD of the music is included. (ACCAC)