Categoriau - Categories

PayPal

Sing Me a Story (Big Story Book) Maximize

Sing Me a Story (Big Story Book)

Awdur: Hilma Lloyd Edwards

Dylunydd: Ruth Myfanwy,

Clawr Meddal: 60 tudalen

More details

9781897664681

Mewn stoc

£ 20.00

On sale

Fersiwn Saesneg o lyfr stori mawr yn cynnwys saith stori ddifyr ac amrywiol yn pwysleisio'r saith elfen gerddorol y dylid eu cyflwyno mewn gwersi cerddoriaeth, sef cyflymder, traw, parhad, dynameg, adeiledd, ansawdd a gwead, at ddefnydd athrawon a disgyblion Cyfnod Allweddol 1. Mae fersiwn Cymraeg ar gael. (ACCAC)

An English version of a large size book comprising seven diverse and entertaining stories emphasising the seven musical elements to be introduced in music lessons, namely pace, pitch, duration, dynamics structure, timbre and texture, for the use of Key Stage 1 teachers and pupils. A Welsh version is available. (ACCAC)