Categoriau - Categories

PayPal

Compass Series: Showtime! Maximize

Compass Series: Showtime!

Awdur: Jonathan Shipton

Dylunydd: Jenny Williams,

Clawr Meddal: 24 tudalen

More details

9781901862416

Mewn stoc

£ 4.50

On sale

Llyfr llun-a-stori lliwgar a difyr wedi ei seilio ar ofynion y Cwricwlwm Daearyddiaeth ar gyfer plant 5-7 oed yn adrodd hanes ymweliad dau blentyn o'r dref â Sioe Amaethyddol Llandeilo yng nghwmni eu mam-gu a'u tad-cu. Mae fersiwn Cymraeg, Sôn am Sioe!, ar gael.

An entertaining, colour illustrated story book based on the requirements of the Geography National Curriculum for 5-7 year old children, relating a visit by two town children to the Llandeilo Agricultural Show with their grandparents. A Welsh version, Sôn am Sioe!, is available.