Categoriau - Categories

PayPal

Cyfres Cwmpawd: Sôn am Sioe! Maximize

Cyfres Cwmpawd: Sôn am Sioe!

Awdur: Jonathan Shipton

Cyfieithydd: Margaret Matthews,

Dylunydd: Jenny Williams,

Clawr Meddal: 24 tudalen

More details

9781901862423

Mewn stoc

£ 4.50

On sale

Llyfr llun-a-stori lliwgar a difyr wedi ei seilio ar ofynion y Cwricwlwm Daearyddiaeth ar gyfer plant 5-7 oed yn adrodd hanes ymweliad dau blentyn o'r dref â Sioe Amaethyddol Llandeilo yng nghwmni eu mam-gu a'u tad-cu. Mae fersiwn Saesneg, Showtime!, ar gael.

An entertaining, colour illustrated story book based on the requirements of the Geography National Curriculum for 5-7 year old children, relating a visit by two town children to the Llandeilo Agricultural show with their grandparents. An English version, Showtime!, is available.