Categoriau - Categories

PayPal

Cyfres Cwmpawd: Dilyn Declan Maximize

Cyfres Cwmpawd: Dilyn Declan

Awdur: Sian Lewis

Dylunydd: Jenny Williams,

Clawr Meddal: 24 tudalen

More details

9781901862584

Mewn stoc

£ 4.50

On sale

Stori wedi ei darlunio'n lliwgar am ddau blentyn yn archwilio rhyfeddodau dinas Dulyn, y testun wedi'i seilio ar ofynion y Cwricwlwm Daearyddiaeth ar gyfer plant 5-7 oed. Fersiwn Saesneg, Declan in Dublin, ar gael.

A colourfully illustrated story about two children exploring the wonders of Dublin city, the text based on the requirements of the Geography Curriculum for children aged 5-7 years. An English version, Declan in Dublin, is available.