Categoriau - Categories

PayPal

Geography - Investigating Our World (KS2) Maximize

Geography - Investigating Our World (KS2)

Awdur: Eryl Samuel

Clawr Meddal: 88 tudalen

More details

9781903404065

Mewn stoc

£ 20.00

On sale

Adnodd cyffrous newydd i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Daearyddiaeth. Wyth pennod gyda dros 40 o weithgareddau wedi'u gosod mewn cyd-destun Cymreig wedi'u cynhyrchu a'u treialu gan athrawon profiadol. Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod, a dolen gyswllt â'r we er mwyn lawrlwytho adnoddau dethol.

An exciting new resource for teachers to complement the revised National Curriculum Programmes of Study for Geography. Includes eight chapters and over 40 activities set in a Welsh context, produced and trialled by experienced classroom teachers. Fully photocopiable, ready-to-use resources with each chapter, and free website link to download selected resources.