Categoriau - Categories

PayPal

Martha Jac a Sianco - Cymraeg Safon Uwch, Help Llaw Maximize

Martha Jac a Sianco - Cymraeg Safon Uwch, Help Llaw

Awdur: Bleddyn Owen Huws

Clawr Meddal: 48 tudalen

More details

9781907004124

Mewn stoc

£ 5.99

On sale

Mae Martha Jac a Sianco yn nofel afaelgar, a rhydd y nodiadau hyn arweiniad gwerthfawr i athrawon a myfyrwyr Cymraeg Safon Uwch ar gyfer astudio'r nofel a'i gwerthfawrogi. Mae'r gyfrol hon yn ymdrin â phynciau fel y plot, cynllun, cymeriadau, themâu, arddull a chrefft, a cheir hefyd rhestr o gwestiynau, crynodeb o gynnwys pob pennod, a geirfa ddefnyddiol.

Notes for Welsh A Level teachers and pupils who are studying Caryl Lewis's gripping novel, Martha Jac a Sianco. This guidebook deals with the plot, layout, characters, themes, style and skill, and it also includes a list of questions, a synopsis of each chapter, and useful glossary.