Categoriau - Categories

PayPal

Exploring Our World: Journeys Maximize

Exploring Our World: Journeys

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Dylunydd: Phillip Vernon,

Clawr Meddal: 28 tudalen

More details

9781911514145

Mewn stoc

£ 2.99

On sale

Mae Aled a Siân yn archwilio teithiau arbennig ac maen nhw'n ymweld â hen orsaf reilffordd. Pan fyddan nhw'n dod yn ôl, mae Aled a Siân yn dweud yr hanes am eu diwrnod allan wrth eu ffrindiau, ac maen nhw'n gwrando ar storïau eu ffrindiau hefyd. Wrth i'r storïau ddatblygu, mae Aled a Siân yn dechrau gweld sut mae crefyddau'r byd yn effeithio ar fywyd eu ffrindiau.

Aled and Siân are exploring special journeys and they visit an old railway station. When they return, Aled and Siân tell their friends all about their day out and they listen to their friends' stories too. As the stories unfold, Aled and Siân begin to see how the religions of the world affect their friends' lives.