Categoriau - Categories

PayPal

Archwilio ein Byd: Dathliadau Maximize

Archwilio ein Byd: Dathliadau

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Dylunydd: Phillip Vernon,

Clawr Meddal: 28 tudalen

More details

9781911514237

Mewn stoc

£ 2.99

On sale

Heddiw, mae Aled a Siân yn dathlu pen-blwydd Aled. Mae Aled yn dod i wybod am sut cafodd ei enw. Mae ffrindiau Aled a Siân yn rhannu storïau am eu henwau nhw. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed am ddathliadau Cristnogol, Hindwaidd, Iddewig a Mwslimaidd.

Today Aled and Siân are celebrating Aled's birthday. Aled learns about how he got his name. Aled and Siân's friends share stories about their names. They are excited to hear about Christian, Hindu, Jewish and Muslim celebrations.