Categoriau - Categories

PayPal

Archwilio Pam: Symbolau Ffydd Maximize

Archwilio Pam: Symbolau Ffydd

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Dylunydd: Phillip Vernon,

Clawr Meddal: 24 tudalen

More details

9781911514138

Mewn stoc

£ 2.99

On sale

Mae Aled a Siân yn chwarae 'Dw i'n gweld â'm llygad bach i', a heddiw maen nhw'n chwilio am 'symbolau ffydd'. Maen nhw'n ymweld â Gŵyl Ffydd yn neuadd y dref ac yn dod o hyd i lawer o symbolau ffydd yno. Wrth iddyn nhw gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous yr Ŵyl, maen nhw'n cofio pam fod pob un o'r symbolau hyn yn bwysig i'w ffrindiau.

Aled and Siân are playing 'I Spy' and today they are looking for 'symbols of faith'. They visit a Festival of Faiths in their town hall and find many symbols of faith there. As they take part in the Festival's exciting activities, they remember why each of these symbols is important to their friends.