Categoriau - Categories

PayPal

Caneuon i Bawb: Ysgolion Sy'n Canu Maximize

Caneuon i Bawb: Ysgolion Sy'n Canu

Awdur: Rhiannon Ifan, Mark Johnson, Helen Johnson

Golygydd: Elin Meek

Cymysg: 72 tudalen

More details

9781783900909

Mewn stoc

£ 24.99

On sale

Adnodd sy'n cynnwys llyfr a CD o 15 o ganeuon newydd a bywiog i annog pawb i ganu yn yr ysgol gynradd, boed hynny yn y dosbarth neu mewn gwasanaeth. Addasiad Cymraeg Rhiannon Ifan.

This resource includes a music book and CD of 15 brilliant new songs to get everyone singing in primary schools, both in the classroom and in assemblies. A Welsh adpatation by Rhiannon Ifan.