Categoriau - Categories

PayPal

CBAC TGAU Ffrangeg - Gwerslyfr Maximize

CBAC TGAU Ffrangeg - Gwerslyfr

Awdur: Louise Pearce, Bethan McHugh, Chris Whittaker

Clawr Meddal: 244 tudalen

More details

9781785830860

Mewn stoc

£ 18.99

On sale

Llyfr cwrs ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Ffrangeg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir ymdriniaeth gynhwysfawr o brif ac is-themâu'r cwrs, yn cynnwys testunau llenyddol a dilys, tasgau darllen a gwrando, gweithgaredd chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs, cyfieithu (o ac i'r Ffrangeg), gyda phwyslais cynyddol ar ramadeg yn cynnwys cyd-destun gramadeg.A textbook for students of the French GCSE course through the medium of Welsh, 2016-2018. It provides comprehensive coverage of main and sub-themes, including literary and authentic texts, listening and reading tasks, role plays, photo cards and conversation questions, translation (from and into French), with increased focus on grammar including grammar in context.