Categoriau - Categories

PayPal

CBAC TGAU Ffrangeg - Llyfr Athrawon Maximize

CBAC TGAU Ffrangeg - Llyfr Athrawon

Awdur: Bethan McHugh, Chris Whittaker, Louise Pearce

Clawr Meddal: 124 tudalen

More details

9781785832314

Mewn stoc

£ 65.00

On sale

Llyfr athrawon ar gyfer y rhai sy'n arwain cwrs Ffrangeg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal â CD sain a thrawsygrifiadau gwrando. Ceir gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr, yn ogystal â chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.A teacher guide for those leading the French GCSE course through the medium of Welsh, 2016 to 2018. It provides guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are completed with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.