Categoriau - Categories

PayPal

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar Gyfer TGAU Maximize

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar Gyfer TGAU

Awdur: Peter Vickers

Cyfieithydd: Howard Williams,

Clawr Meddal: 304 tudalen

More details

9780340929261

Mewn stoc

£ 15.99

On sale

Gwerslyfr swmpus sy'n ymdrin â phrif gynnwys y maes llafur, a chynhwysir astudiaethau achos, gweithgareddau a chwestiynau arholiad cyfoes yn ogystal. Ceir adrannau ar TG - ei defnydd a'i heffaith ar gymdeithas, TGCh - cymwysiadau; portffolio; project; yr arholiad.

A textbook comprising the main contents of the syllabus, including case studies, and examination exercises and questions. There are sections on IT - its uses and effects on society; ICT; portfolio; project; the exam.