Categoriau - Categories

PayPal

Gweithgareddau Ategol: Deall Prosesau Ffisegol Maximize

Gweithgareddau Ategol: Deall Prosesau Ffisegol

Awdur: Alan Jones, Janet O'Neill, Roy Purnell

Clawr Meddal: 48 tudalen

More details

9781783170289

Mewn stoc

£ 16.50

On sale

Mae'r pynciau yn y llyfr hwn yn helpu disgyblion i ddeall prosesau ffisegol. Maent yn atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol trwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio ac yn gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyflwyno syniadau a chasgliadau. Mae'r taflenni yn canolbwyntio ar rymoedd a mudiant, trydan, golau a sain, yn ogystal ag ar yr Haul a'r Lleuad.

The topics in this book help pupils understand physical processes. They reinforce methods of scientific enquiry by requiring pupils to plan and carry out practical activities, consider evidence, and present ideas and conclusions. The sheets focus on forces and motion, electricity, light and sound, as well as on the Sun and Moon and their relationship to the Earth.