Categoriau - Categories

PayPal

Golwg ar Ddrama, gyda Sylw Penodol i 'Siwan' Maximize

Golwg ar Ddrama, gyda Sylw Penodol i 'Siwan'

Awdur: Glenys Hughes

Golygydd: Delyth Ifan

Dylunydd: Graham Howells,

Clawr Meddal: 48 tudalen

More details

9781845212605

Mewn stoc

£ 4.00

On sale

Llyfr poced ar ddrama i ddisgyblion sy'n dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch. Rhoddir sylw penodol i'r ddrama osod Siwan, ond cyfeirir hefyd at ddramâu eraill. Mae'n cynnwys ymarferion ac atebion, help ymarferol a syniadau am ble i gael mwy o wybodaeth.

A pocket book of Welsh drama for students on the Welsh (Second Language) 'A' Level course. This book focuses on the set text, Siwan, but it also refers to other plays. It includes exercises and answers, practical help and ideas for further sources of information.