Categoriau - Categories

PayPal

Tric a Chlic: Llawlyfr Cam 1 Maximize

Tric a Chlic: Llawlyfr Cam 1

Awdur: Eirian Lloyd-Jones

Clawr Meddal: 32 tudalen

More details

9781908395757

Mewn stoc

£ 9.99

On sale

Llawlyfr Cam 1 Tric a Chlic. Yn y llawlyfr ceir esboniad o gynnwys cynllun Tric a Chlic, ynghyd ag eglurhad o strategaeth y cynllun sy'n cynnig cyngor a chymorth ar ddysgu sgiliau sy'n darparu'r seiliau ar gyfer dysgu darllen. Cynhwysir CD sy'n cyd-fynd â'r cynllun.The handbook contains information on the contents of Tric a Chlic, including an explanation of the strategy behind the scheme which offers help and advice on learning skills which provide a foundation for learning language. (Available in Welsh only.) A CD coinciding with the scheme is also included.