Categoriau - Categories

PayPal

Crefydd a Materion yn Ymwneud â Bywyd, Ar Gyfer CBAC Maximize

Crefydd a Materion yn Ymwneud â Bywyd, Ar Gyfer CBAC

Awdur: Michael Keene

Cyfieithydd: Elin Meek,

Clawr Meddal: 144 tudalen

More details

9781846910906

Mewn stoc

£ 12.99

On sale

Gwerslyfr deniadol, sy'n gydnaws â chyrsiau Addysg Grefyddol CBAC. Y mae'n cwmpasu Cristnogaeth, Hindwaeth, Islam ac Iddewiaeth. Addasiad o gyfrol Saesneg yng nghyfres Badger GCSE Religious Studies.

Illustrated textbook, fully supports teaching of WJEC Religious Studies. Covers Christianity, Hinduism, Islam and Judaism. A Welsh adaptation of a volume in the Badger GCSE Religious Studies series.