Categoriau - Categories

PayPal

Gwerthfawrogi'r Chwedlau Maximize

Gwerthfawrogi'r Chwedlau

Awdur: Rhiannon Ifans

Dylunydd: Brett Breckon,

Clawr Meddal: 256 tudalen

More details

9781856443890

Mewn stoc

£ 8.95

On sale

Detholiad o destunau 5 o chwedlau Cymraeg Canol, ynghyd â sylwadau ar gefndir, themâu ac arddull pob darn, nodiadau eglurhaol, geirfa a mynegai cyflawn, wedi eu paratoi ar gyfer disgyblion blynyddoedd hŷn ysgolion uwchradd gan arbenigwraig yn y maes. 25 o ddarluniau du-a-gwyn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

A selection of texts from 5 Welsh legends, together with notes on the background, themes and style of each selection, explanatory notes, glossary and full index, prepared for pupils in the higher years of secondary schools, by an expert in the field. 25 black-and-white photographs. Reprint; first published in 1999.