Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

TGAU Cerddoriaeth - Profion Gwrando Maximize

TGAU Cerddoriaeth - Profion Gwrando

Awdur: Alun Guy

Clawr Meddal

More details

9781906178703

Mewn stoc

£ 6.45

On sale

Profion gwrando ar gyfer Cerddoriaeth TGAU (CBAC) sy'n cwmpasu'r pedwar maes astudiaeth - Cerddoriaeth yng Nghymru, Cerddoriaeth i'r Llwyfan a'r Sgrîn, Esblygiad Cerddoriaeth ac Adeiledd Cerddoriaeth. Bwriad y cwestiynau yw profi dealltwriaeth y disgybl o wahanol nodweddion cerddorol, megis offeryniaeth, gwead, harmoni, rhythm, strwythur, yn ogystal â chyfnod a chyd-destun.

The new listening tests for WJEC GCSE cover the four prescribed areas of study for GCSE Music - Music in Wales, Music for Stage and Screen, Music Evolution and Musical Forms and Devices. The questions are designed to test a pupil's understanding of such features of the music as instrumentation, texture, harmony, rhythm, structure, plus period and context.