Categoriau - Categories

PayPal

Cyfres Darllen Difyr: Ddim Yma! Ddim Yma! Maximize

Cyfres Darllen Difyr: Ddim Yma! Ddim Yma!

Awdur: Mari Tudor

Golygydd: Non ap Emlyn

Dylunydd: Gillian F. Roberts, Kelly King,

Clawr Meddal: 20 tudalen

More details

9781907004803

Mewn stoc

£ 2.99

On sale

Mae siop anifeiliaid anwes yn agor yn y dref ac mae Sam eisiau prynu anifail. Cyn hir, mae'n rhaid i'r plant helpu i ddod o hyd i un anifail sy'n dianc o'r siop! Stori liwgar i ddisgyblion ail iaith rhwng 7 a 9 oed. Mae'r iaith yn syml ac wedi ei hanelu at ddysgwyr lefel 3, gyda llabed eirfa ar gefn pob llyfr. Gyda lluniau sy'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu geirfa estynedig.A pet shop opens in town and Sam wants to buy himself a pet. Before long, the children have to help find one animal that escapes from the shop! A colourful storybook for 7 to 9 year olds learning Welsh as a second language. The language used is simple and aimed at level 3 learners, with a vocabulary flap at the back of the book.