Categoriau - Categories

PayPal

Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen Cyfres 1: Deilliannau 1-3 Maximize

Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen Cyfres 1: Deilliannau 1-3

Awdur: Amrywiol/Various

Golygydd: Rhiannon Davies

Dylunydd: Tina Lewis, Rhiannon Sparks,

Cymysg

More details

9781908395191

Mewn stoc

£ 49.99

On sale

Nod y pecyn yw cynhyrchu deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu ym maes Y Cyfnod Sylfaen sef Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod, yn enwedig yn yr awyr agored.

The aim of the pack is to produce materials to support learning and teaching in the Foundation Phase area of learning Knowledge and Understanding of the World, with a focus on exploration and discovery, particularly in the outdoor environment.