Categoriau - Categories

PayPal

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Ysgol Goedwig, Yr Maximize

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Ysgol Goedwig, Yr

Awdur: Eileen Merriman

Dylunydd: Tina Lewis,

Clawr Meddal: 24 tudalen

More details

9781908395351

Mewn stoc

£ 3.99

On sale

Nod stori Yr ysgol goedwig yw cynnal dealltwriaeth plant o werth coed ar gyfer gweithgareddau chwarae a dysgu. Mae'r stori hon yn esbonio sut y gellir plannu glasbrennau yn hawdd i wella ardaloedd presennol. Nod tymor hirach yw bod plant yn dechrau sylweddoli bod gan goed effaith allweddol ar yr hinsawdd.

The forest school aims to support children's understanding of the value of trees for play and learning activities. The story explains how tree saplings can easily be planted to improve existing areas. A longer-term aim is that children begin to realize that trees have a key effect on the climate.