Categoriau - Categories

PayPal

Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith Uwch Gyfrannol Maximize

Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith Uwch Gyfrannol

Awdur: Emma Bradbury, Caroline Rowlands

Clawr Meddal: 100 tudalen

More details

9781908574244

Mewn stoc

£ 9.99

On sale

Mae Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith yn ddull newydd a chyffrous o ddysgu a deall cynnwys allweddol Safon UG y Gyfraith ac maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i'ch gradd. Mae pob cerdyn poced yn canolbwyntio ar is-bwnc pwysig. Mae pedwar cwestiwn byr ar flaen pob cerdyn ac, ar y cefn, mae'r atebion i'r cwestiynau, ynghyd â nodyn gan yr arholwr a sail y gwerthuso.A fresh and stimulating method of learning and understanding the key content of AS Law that can make a real grade difference. Each pocket-sized card focuses on an important subtopic. There are four short questions on the front of each card, and on the back the answers to the questions, together with an examiner's note and an evaluation point.